top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

แจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Updated: Feb 21, 2021

การส่งเสริมการขายถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างนึงที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้บริษัท ดังนั้นเมื่อบริษัทมีการแจกรางวัล ส่วนลดหรือสินค้าเนื่องจากการส่งเสริมการขายและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น การแจกสินค้าหรือเงินสดให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าเมื่อเป็นไปตามเป้าที่กำหนด บริษัทมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร


การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการส่งเสริมการขาย

  • ให้บริษัทพิจารณาการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าว่าเป็นการนำไปขายต่อหรือบริโภคเองโดยตรง

หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการส่งเสริมการขาย

การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับกรณีรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค

  • การแจกสินค้าหรือเงินสดเนื่องจากการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค เช่น เล่นเกมส์ ชิงโชค สะสมฝาเพื่อแลกของพรีเมี่ยม เป็นต้น

หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับกรณีรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comments


bottom of page